Categories
Forside

Introduksjonskurs høsten 2018 – husk bekreftelse! – ledige plasser – oppdatert 26.11.18

Introduksjonskurs i kognitiv terapi starter tirsdag 27.11.18 kl. 18.00.

Oppdatert 26.11.18

 

Oppstart utsettes til uke 48 pga. litt for få deltagere. Planlagt oppstart blir tirsdag 27.11.18 kl. 18.00.

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå, gjør det snarest (se lenke nedenfor). Kurskode Intro H18.

Oppdatert 19.11.18

Oppstart planlegges i uke 47, gitt at det er nok deltagere. Det starter etter planen tirsdag 20.11.18 kl. 19.30. Deretter tirsdager kl. 18.00. 3-4 ganger før jul, 1-2 ganger etter jul.

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå, gjør det snarest (se lenke nedenfor). Kurskode Intro H18.

Følg hyppig med for nærmere informasjon.

Oppdatert 11.11.18.

Det planlegges oppstart av Introduksjonskurs i kognitiv terapi i november 2018. Tidspunktet blir på ettermiddags- eller kveldstid, mandag eller tirsdag. Det planlegges 5 møter, ferdig før jul.

Deretter planlegges gruppebehandling rett over jul for de fleste deltagerne.

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør det snarest her, takk. Kurskode Intro H18.

Følg hyppig med for nærmere informasjon.