Author Archives: drrochette

I disse tider kan det av forskjellige årsaker være vanskelig å komme i kontakt med fastlegen. Det introduseres derfor et tilbud som gjør det mulig å kontakte praksisen direkte, gjennom å be om en konsultasjon uten henvisning.

Hvem gjelder dette tilbudet for?

 • Tilbudet gjelder personer med psykiske plager, som bl.a. depresjon og angst, som ønsker en vurdering av spesialist.
 • Tilbudet gjelder også personer som opplever mye bekymringer knyttet opp mot den aktuelle korona-situasjonen, eller en forverring av en underliggende helseangst.

Hvordan gjøres dette?

 • Du sender en mail (Kontakt – generell forespørsel).
 • Som emne skriver du: Konsultasjon uten henvisning.
 • Under melding skriver du fødselsdato (6 siffer), adresse og navn på fastlege.
 • Du blir kontaktet pr. SMS eller telefon for mer informasjon og avtale.

Selve konsultasjonen foregår som en videokonsultasjon på opptil 30 minutter, og hensikten er å finne ut av problemstillingen, og hvorvidt det er hensiktsmessig med videre oppfølgning i praksisen. Etter timen kan det sendes en tilbakemelding til fastlegen, eventuelt med en anmodning om henvisning (dette er det opp til fastlegen å avgjøre hvordan han/hun vil gjennomføre dette).

En slik konsultasjon kommer på kr. 351 (egenandel, dekkes av eventuelt frikort), samt et tillegg på kr. 170. Betales pr. Vipps til 596770.

Se her for praktisk informasjon om pålogging på

 

 

 

 

trykk her for praktisk informasjon.

 

F.o.m. mandag 20.04.20 åpnes det for enkelte endringer i forhold til individuelle konsultasjoner. Dette innebærer at individuelle konsultasjoner kan gjennomføres på kontoret, gitt at smittevernsreglene fra myndighetene og bransjestandarden, følges.

Tilbudet om videokonsultasjoner opprettholdes, da pasienter av forskjellige grunner ikke kan, eller selv ønsker, å fysisk møte til time. Av flere årsaker anmodes pasientene om fortsatt å gjennomføre samtalene pr. video inntil videre. For praktisk informasjon om gjennomføring av videosamtaler, trykk her.

Dersom en pasient kun ønsker at samtalen gjennomføres på kontoret, må dette avtales på forhånd. Pasienten har selv ansvaret for å følge de generelle retningslinjene, deriblant om å ikke møte dersom det bryter med retningslinjene. Kontoret vil være innredet i tråd med retningslinjene, og pasienten må også følge de lokale retningslinjene.

Det gjøres oppmerksom på at gruppebaserte behandlingstilbud, kun tilbys pr. videokonferanse, da disse ikke lar seg gjennomføre i henhold til gjeldende regler.

Det er nå åpnet for å gjennomføre gruppebasert behandling via videokonferanse. Norsk Helsenetts løsning benyttes. Se her for hvordan du logger deg på.

U.t. vil derfor starte opp med dette.

Her finner du en liste over de aktuelle behandlingene.

KiB januar 2020: neste kursdag blir mandag 20.04.20 kl. 17.00. Alle bes logge seg på fra 16.45 på mandag.

KiB med planlagt oppstart april/mai: aktuelle deltagere blir kontaktet snart.

Introduksjonskurs i kognitiv terapi våren 20: dette er blitt utsatt av forskjellige årsaker, men det planlegges oppstart så snart som mulig. Deltagerne bes gi snarlig tilbakemelding mtp. deltagelse.

 

Det er utført en teknisk oppgradering av hjemmesiden, for økt hastighet og sikkerhet. Flere endringer vil komme etter hvert.

Enkelte av de siste oppdateringene har falt ut, dette vil rettes opp i.

Oppsummering pr. 27.03.20 kl. 17.00:

Alle konsultasjoner som er satt opp, foretaes pr. video eller telefon. Egenandel er som ved oppmøte (kr. 351, frikort gjelder), og betales med Vipps.

Det benyttes to løsninger, som begge tilfredsstiller kravene til sikker kommunikasjon.

Førstevalg er confrere.com. Gå inn på https://drrochette.confrere.com for å bli kjent med løsningen. Når du har konsultasjon, vil du motta en SMS eller e-post i forkant.

 • Dersom du ønsker at samtalen skal foregå via skjerm eller nettbrett, be om e-post. Du følger da lenken du mottar.
 • Dersom du ønsker at samtalen skal foregå over mobilen din, velg SMS. Du følger da lenken du mottar.

Chrome eller Firefox anbefales. Safari for Mac. Her er det en sjelden gang utfordringer, vanligvis hjelper det å friske opp siden.

Den andre løsningen er gjennom Norsk Helsenett (NHN). Trykk her for informasjon.

Det er fortsatt uavklart om grupper kan avholdes pr. video, derfor er all gruppebehandling avlyst, og oppstart av nye grupper utsettes. Det håpes at det vil bli en endring på dette snart.

Status pr. 26.03.20 kl. 07.00

Konsultasjoner med nye pasienter kan gjennomføres pr. telefon/video. De det gjelder, vil bli kontaktet i løpet av dagen/morgendagen.

Status pr. 23.03.20 kl. 10.30 /24.03.20 kl. 10.00

Det er fortsatt uavklart om grupper kan avholdes pr. videokonsultasjon. Så lenge dette er uavklart, avlyses all gruppebehandling, og det startes ikke nye grupper p.t.

Alle gruppedeltagere tilbys derfor individuelle konsultasjoner pr. videokonsultasjon. Ta kontakt pr. mail dersom du ønsker å benytte deg av dette tilbudet. Det er da lurt om du setter opp en ABCD, som vi kan ha som utgangspunkt for samtalen. For eksempel: A: redd for coronasmitte (helt tilfeldig valgt situasjon).

Det er fortsatt uavklart om nye pasienter må møte på kontoret for første time, eller ikke. Derfor avventes dette fortsatt.

Ta kontakt dersom du lurer på noe.

Status pr. 19.03.20 kl. 15.00 – informasjon om innlogging via confrere.com

Det er nå opprettet en ny mulighet for videokonsultasjon via confrere.com. Dette er en leverandør som tilbyr sikker kommunikasjon, og som er anbefalt av Norsk Helsenett. Nye pasienter må logge på med BankID første gangen. Kjente pasienter behøver ikke logge seg på med BankID.

Når du har konsultasjon, vil du motta en SMS eller e-post i forkant.

 • Dersom du ønsker at samtalen skal foregå via skjerm eller nettbrett, be om e-post. Du følger da lenken du mottar.
 • Dersom du ønsker at samtalen skal foregå over mobilen din, velg SMS. Du følger da lenken du mottar.

Chrome eller Firefox anbefales. Safari for Mac. Her er det en sjelden gang utfordringer, vanligvis hjelper det å friske opp siden.

Ingen avklaring foreløpig mtp. grupper og nye pasienter.

Status pr. 18.03.20 kl. 11.50

Det avholdes ingen konsultasjoner på kontoret p.t.

Det er nå åpnet for at en del av konsultasjonene kan foretas pr. telefon eller videokonferanse. Videoløsningen er tatt i bruk i 2 dager, og fungerer stort sett greit. NHN, som jeg har vært i kontakt med, jobber fortløpende med å øke kapasiteten på tjenesten og dermed sikre god kvalitet på overføringen. Se her for praktisk informasjon om pålogging. Det er foreløpig uavklart om førstegangskonsultasjoner kan gjøres pr. telefon/video – pr. nå innkalles ingen nye pasienter inn, men det kan endres raskt (det jobbes med å endre retningslinjene).

Når det gjelder grupper, er det pr. i dag ikke åpnet for at dette kan gjennomføres pr. video. Dette kan dog endre seg, da situasjonen vurderes fortløpende, slik at Kurs i mestring av belastning i så fall vil bli avholdt pr. video mandag 23.03.20.

Status pr. 16.03.20 kl. 15.10

Det blir ikke Kurs i mestring av belastning pr. video i dag, da det fortsatt ventes svar fra de aktuelle myndighetene.

Du bes likevel logge deg på kl. 17.00, for å teste den tekniske løsningen, og for mer informasjon.

Forhåpentligvis vil det bli mulig å avholde kurset pr. video neste mandag.

Praksisen er åpen.

Det er ikke gitt restriksjoner i forhold til konsultasjoner fra myndighetenes side, så lenge de generelle smittevernsrådene følges – bl.a. at personer i hjemmekarantene, personer med luftveisinfeksjon eller personer som har vært i kontakt med personer som er smittet, ikke skal møte. Ved oppmøte gjelder generelle råd om håndhygiene og 1 meters avstand. Dette er fullt mulig å gjennomføre praktisk, både individuelt og i gruppe.

Dr. Rochette ønsker likevel å redusere smitterisikoen, som ledd i den nasjonale dugnaden mot spredning av viruset. Det er nå satt opp en sikker videoløsning for konsultasjoner. Denne er levert av Norsk helsenett, som drifter det sikre nettet helsevesenet er tilknyttet. Løsningen tilfredsstiller alle krav til sikker kommunikasjon, bl.a. ende-til-ende kryptering. Den tekniske løsningen er med andre ord på plass.

Dr. Rochette ønsker at individuelle konsultasjoner gjøres gjennom videoløsningen, og ber om forståelse for dette. Hver enkelt pasient vil bli kontaktet på forhånd. De samme takster gjelder for videokonsultasjon, som for vanlig konsultasjon. Det er nå mulig å betale på Vipps til Dr. Pål Rochette, Vippsnummer 596770, egenandel kr. 351.

Når det gjelder grupper og kurs, blir det ikke Kurs i mestring av belastning på kontoret mandag 16.03.20. Det jobbes med en videoløsning – det kan være at dette er oppe og går til kl. 17. Mer informasjon i morgen.

Informasjon om oppkobling til videotjenesten, får du her. Passord får du ved å sende SMS til 917 02 113 – NB: skriv fullt navn i SMS.

FØLG MED REGELMESSIG – DA ENDRINGER KAN INNTREFFE!

Oppdatert 15.03.20 kl. 21.00

I forbindelse med den pågående Coronavirus-epidemien, bes alle pasienter om å forholde seg til de retningslinjene som er angitt av myndighetene.

 • Du finner informasjon og konkrete råd om coronaviruset på fhi.no og helsenorge.no
 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.
 • Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din.
 • Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116 117.

Dersom du har vært på reise utenfor Norden, har symptomer på luftveisinfeksjon eller har vært i kontakt med personer som er/kan være smittet, ber jeg deg om å melde i fra til meg, og ikke møte til time før situasjonen er nærmere avklart.

Det gjøres fortløpende vurderinger i forhold til situasjonen og de råd myndighetene gir. U.t. er også i kontakt med kolleger, legeforeningen, Helse Sør-Øst, Helfo.

Følgende gjelder inntil videre:

 • Alle individuelle konsultasjoner i uke 12 opprettholdes. U.t. undersøker muligheten for alternativer, mer informasjon kommer forhåpentligvis i løpet av dagen.
 • Dersom du er i hjemmekarantene, blir du kontaktet direkte av u.t.
 • Kurs i mestring av belastning mandag 16.03.20 opprettholdes. Enkelte tiltak er nødvendige:
  • Generelle hygieneregler.
  • Deltagerne bes ha 1 meter imellom seg (annenhver plass).

Situasjonen kan endre seg på kort varsel – så følg derfor med regelmessig.

Oppdatert 13.03.20

Kursdag 10 går som planlagt tirsdag 10.03.20 kl. 17.00.

KiB 01.20 kursdag 4

14/02/2020

Kursdag 4 går som avtalt mandag 24.02.20.

Dvs. ingen kursdag mandag 17.02.20.

Oppstart av KiB blir mandag 27.01.20 kl. 16.00. Det blir sendt ut mail til deltagerne med mer informasjon.

Oppdatert 26.01.20

Det startes opp Kurs i mestring av belastning i uke 5 (mandag 27.01.20). Kurset går over 10 kursdager på kveldstid (fra. kl. 18.00), i all hovedsak mandager (18.00-20.30). De 8 første kursdagene går ukentlig (1 gang/uke), fri i vinterferieuken (8) og i uke 10, mens de to oppfølgningsgangene planlegges i april og mai.

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Kurskode: KiB januar 2020.

Alle deltagerne vil bli kalt inn til en kort forsamtale i forkant av kurset (uke 4), til registrert mailadresse.

Oppdatert 21.01.20

Det var planlagt kursdag 9 onsdag den 29.01.20. Den må dessverre utgå.

Ny kursdag 9 blir onsdag 05.02.20 kl. 18.00.

Tenk igjennom hvilke tema dere ønsker å ta opp.

Det planlegges oppstart av Introduksjonskurs i kognitiv terapi i januar 2020. Tidspunktet er mandag eller onsdag kl. 15.30. Det planlegges 5 møter.

Deretter planlegges gruppebehandling for de fleste deltagerne.

Alle deltagerne må bekrefte deltagelse her, takk. Kurskode Intro V20.

Nærmere informasjon kommer etter hvert, følg med!

Page 5 of 24« First...«34567»...Last »