Author Archives: drrochette

Myndighetene har vedtatt nye egenandeler.

Den nye egenandelen fra 06.07.20 for konsultasjon/gruppebehandling er kr. 375.

Mer informasjon etterhvert. Prisoversikten vil bli oppdatert så snart som mulig.

Pga. utilstrekkelig antall deltagere, planlegges oppstart i august. Mer informasjon etterhvert.

Oppdatert 18.06.20

Det planlegges oppstart av Kurs i oppmerksomhetstrening, gitt tilstrekkelig antall deltagere. Hvis ikke planlegges oppstart i august.

Oppmerksomhetstrening/mindfulness er spesielt nyttig for de som har mye bekymrings- og/eller grubletanker, angstlidelser inkl. panikkangst. Les mer om oppmerksomhetstrening/mindfulness her.

Tidspunkt 1: tirsdager kl. 14.00-14.55.

Tidspunkt 2: torsdager kl. 08.00-08.55.

Ta kontakt her om du er interessert i å delta.

 

Det er god kapasitet og kort ventetid for utredning og behandling.

Henvisning sendes av fastlege.

Det er mulig å ha en enkeltkonsultasjon uten henvisning, dersom du ønsker det. Det tilkommer da kr. 170 i tillegg til egenandel på kr. 351. Ta kontakt her.

Offentlig egenandel (p.t kr. 351), frikort gjelder.

Det blir oppstart av Kurs i mestring av belastning i juni 2020.

De 4 første kursdagene vil foregå før sommeren, varighet 2,5 time.

  • Onsdag 10.06.20 kl. 14.00
  • Onsdag 17.06.20 kl. 14.00
  • Tirsdag 23.06.20 kl. 14.00 (eventuelt onsdagen på et tidligere tidspunkt)
  • Onsdag 01.07.20 kl. 14.00

De 4 neste kursdagene vil gå ukentlig fra august. 2 oppfølgningsdager (oktober og november).

Kursdag 8 blir onsdag 13.05.20 kl. 16.00.

Se mottatt e-post for mer informasjon.

Oppdatert 11.05.20

Kursdag 8 som skulle avholdes mandag 04.05.20, utsettes til neste uke.

Alle deltagere har mottatt mail med mer informasjon om dette.

Ta kontakt om du lurer på noe.

Det blir oppstart for Introduksjonskurs i kognitiv terapi mandag 18.05.20.

Det er en ledig plass p.t.

F.o.m. mandag 27.04.20 er det åpnet for enkelte endringer i forhold til gruppebehandling. Dette innebærer at gruppebehandling kan gjennomføres på kontoret, gitt at smittevernsreglene fra myndighetene og bransjestandarden, følges.

Pr. i dag gjelder dette grupper med inntil 5 personer, dvs. for 4 pasienter. Grupper med flere deltagere enn dette, vil foregå pr. videokonferanse. For praktisk informasjon om gjennomføring av videosamtaler, trykk her.

Ved gruppebehandling på kontoret/grupperommet må retningslinjene for smittevern, følges. Pasienten har selv ansvaret for å følge de generelle retningslinjene, deriblant om å ikke møte dersom det bryter med retningslinjene. Gi beskjed i god tid. Grupperommet vil være innredet i tråd med retningslinjene, og pasienten må også følge de lokale retningslinjene.

Deltagere på forskjellige gruppetilbud som har vært stilt i bero, vil bli kontaktet de nærmeste dagene.

Det blir som tidligere nevnt kursdag i dag pr. video, Teams løsning i dag. Pålogging mulig fra 1650.

Etterlyser tilbakemelding snarest fra de som ikke har sendt bekreftelse på back-up løsning ennå. Se mail som er sendt i dag (sjekk søppelpost om du ikke har mottatt noen mail).

Det er nå laget en mer oversiktlig og bedre kontaktfunksjon. Se den her.

Den skal fungere godt, men gi beskjed om det er noe du lurer på eller som er feil. Bl.a. skal du motta en bekreftelse på det du sender inn.

(Det vil bli gjort litt endringer i tiden fremover.)

Det planlegges også større endringer på hjemmesiden i tiden fremover, for å gjøre den mer brukervennlig.

I forbindelse med den aktuelle korona-situasjonen, planlegges det et tilbud om gruppebehandling rettet mot dette.

Ta kontakt om du er interessert.

Page 4 of 24« First...«23456»...Last »